Globalskolen for norske barn i utlandet

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til barn som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet.

Undervisningen bygger på norsk læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet. All undervisning skjer over Internett.

Tilbudet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet i Norge. I vårsemesteret får Globalskolen betalt for inntil 1400 elever og det er fortsatt noen elevplasser ledig.

Vilkår for å bli elev:
1. Eleven må ha norsk personnummer.
2. Oppholdet i utlandet må vare i minst ett semester.
3. Eleven må delta på en lokal eller internasjonal skole i oppholdslandet.
4. Eleven må være i grunnskolealder (mellom 6 og 16 år).
5. Eleven må levere svar på 15 leksjoner i hvert semester.
6. Foresatte må betale skolepenger. Se satsene her.

Skolen har tre tilbud fra 1.–10. trinn:
1. Vanlige klasser for elever som har norsk som morsmål.
2. Norsk for flerspråklige for dem som behersker en del norsk, men for lite til å følge ordinære læreplaner.
3. Startnorsk 1. til 6. trinn, for dem som har liten erfaring med å snakke og skrive norsk. Foreldremedvirkning kreves.

Søknadsfrist for vårsemesteret er 30. januar.

Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner dere på denne siden: http://www.globalskolen.no/web

Påmelding til:
Sverre Leivdal
daglig leder Globalskolen
info@globalskolen.no
+47 70 05 61 40