Ca. 80 Nordmenn jobber ved CERN

CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) er en internasjonal forskningsorganisasjon som er eid av 21 medlemsland hovedsakelig fra Europa. Norge har vært medlem av organisasjonen siden laboratoriet ble etablert i 1954. CERNs virksomhet er konsentrert rundt partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi og omfatter verdens største forskningssenter innen disse fagområdene. Senteret ligger på grensen mellom Sveits og Frankrike, nær flyplassen i Genève. Verdens største partikkelakselerator Large Hadron Collider (LHC) er en del av forskningsinfrastrukturen. Akseleratoren ligger i en 27 km lang tunnel rundt 100 m under bakken. Tilknyttet akseleratoren er det fire store detektorer som heter ATLAS, CMS, ALICE og LHCb. Partikkelakselerator ble ferdigstilt og tatt i bruk til vitenskapelige eksperimenter i 2008.

Nordmenn ved CERN

I alt har CERN 2600 ansatte og rundt 6500 forskere fra 500 universiteter og forskningsinstitutter som oppholder seg på CERN fulltid eller deltid. Totalt arbeider det omtrent 80 nordmenn ved CERN. 13 av disse er ansatt, de øvrige er studenter og forskere fra Norge.

Årlig betaler Norge medlemskontingent på ca tohundre millioner kroner, eller ca 2,5% av CERNs budsjett. I tillegg finansierer Forskningsrådet følgeforskning, forskning som skal bidra til at Norge får best mulig utnyttelse av medlemskapet ved CERN. Universitetene finansierer dessuten sine forskere som oppholder seg ved CERN i kortere eller lengre perioder.

Mer om Cern