Den Norske Ambassade i Bern søker ny administrativ medarbeider

Det vil i fjerde kvartal 2019 bli en ledig stilling som administrativ medarbeider.

Ambassaden har tilhold i Bern sentrum ved Bubenbergplatz og har til sammen 8 ansatte. I tillegg til Sveits er ambassaden også ansvarlig for forbindelsene med Liechtenstein og Den Hellige Stol (Vatikanet). Det daglige interne arbeidsspråket er i hovedsak norsk.

 

Ved tilsetting i stillingen som administrativ medarbeider er det ønskelig med norsk/skandinavisk statsborgerskap.

 

Arbeidsoppgaver

 • Økonomiforvaltning, herunder regnskap- og budsjettarbeid
 • Arkiv
 • IKT-brukerstøtte
 • Oppgaver innen internadministrasjon
 • Eiendomsforvaltning (herunder oppfølging av kanselli, embetsbolig og tjenestebolig
 • Enkelte konsulære oppgaver
 • Kontakt med de honorære konsulatene i Sveits

Stasjonssjefen kan endre stillingens innhold ved behov

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, for eksempel på Bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra generell økonomiforvaltning, arkivarbeid og internadministrasjon er ønskelig.
 • Kjennskap til økonomisystemet Agresso er en fordel
 • Gode IKT- kunnskaper forutsettes
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk
  og tysk vektlegges
 • Fordel med gode fransk- og engelskkunnskaper

 

Personlige egenskaper

 • Evnen til å jobbe selvstendig, men også i team
 • Fleksibilitet
 • Administrativ ryddighet i en hektisk hverdag
 • Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø

 

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver

 

Andre opplysninger

 • Tiltredelse i fjerde kvartal 2019
 • Lønn etter avtale

Ca. 80 Nordmenn jobber ved CERN

CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) er en internasjonal forskningsorganisasjon som er eid av 21 medlemsland hovedsakelig fra Europa. Norge har vært medlem av organisasjonen siden laboratoriet ble etablert i 1954. CERNs virksomhet er konsentrert rundt partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi og omfatter verdens største forskningssenter innen disse fagområdene. Senteret ligger på grensen mellom Sveits og Frankrike, nær flyplassen i Genève. Verdens største partikkelakselerator Large Hadron Collider (LHC) er en del av forskningsinfrastrukturen. Akseleratoren ligger i en 27 km lang tunnel rundt 100 m under bakken. Tilknyttet akseleratoren er det fire store detektorer som heter ATLAS, CMS, ALICE og LHCb. Partikkelakselerator ble ferdigstilt og tatt i bruk til vitenskapelige eksperimenter i 2008.

Nordmenn ved CERN

I alt har CERN 2600 ansatte og rundt 6500 forskere fra 500 universiteter og forskningsinstitutter som oppholder seg på CERN fulltid eller deltid. Totalt arbeider det omtrent 80 nordmenn ved CERN. 13 av disse er ansatt, de øvrige er studenter og forskere fra Norge.

Årlig betaler Norge medlemskontingent på ca tohundre millioner kroner, eller ca 2,5% av CERNs budsjett. I tillegg finansierer Forskningsrådet følgeforskning, forskning som skal bidra til at Norge får best mulig utnyttelse av medlemskapet ved CERN. Universitetene finansierer dessuten sine forskere som oppholder seg ved CERN i kortere eller lengre perioder.

Mer om Cern