Stortinget har endelig vedtatt regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap.

Dermed kan nordmenn få beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som fyller vilkårene for å få et norsk statsborgerskap.

I tillegg, kan Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, få tilbake det norske statsborgerskapet sitt på en forenklet måte.

Les hele pressemeldingen fra Stortinget her.

Følg saksgangen videre her.

Stor takk til Norwegians Worldwide som i lang tid engasjert seg i saken for dobbelt statsborgerskap.

De fortjener din støtte for å kunne fortsette det gode arbeidet: Bli gjerne medlem eller doner penger.

 

Foto: Stortinget.no

I Oktober ifjor gikk den norske regjeringen endelig inn for en endring i statsborgerloven slik at dobbelt statsborgerskap blir tillatt.
Regjeringen har nå åpnet høring om nytt lovforslag. Norwegians Worldwide skal delta i denne høringen, og vil gjerne høre dine meninger om hvordan en ny lov bør bli.

Høringen om ny statsborgerlov er ment å gi personer og organisasjoner som blir påvirket av denne politiske beslutningen mulighet til å presentere sine synspunkter.

Nordmannsforbundet (Norwegians Worldwide) vil sende inn et høringssvar på vegne av alle nordmenn bosatt i utlandet og innspill kan sendes til info@nww.no innen søndag 11. mars 2018.

Les utkastet til høringssvar her

Det er liksom noe majestetisk over henne. Når man møter Anne Christin Ganshof skjønner man raskt at dette er en dame som vet å sette seg i respekt. Hun er diplomatisk, saklig og objektiv men likevel utpreget hjertevarm og menneskelig – en typisk folkets dronning på ekte norsk vis!

Og det er akkurat det hun er – folkevalgt tre ganger på rad som ordfører i den lille pittoreske kommunen Vufflens-le-Château som i disse dager feirer innbygger nummer 900 og befinner seg et par vinranker ovenfor tettstedet Morges ved Genèvesjøen.

Norge har godt rykte på seg for å være et rettferdig og etisk samfunn og det var helt klart til fordel for meg.

I 2006 gikk hun inn i historieboken som landets første kommuneordfører uten sveitsisk pass, og Anne Christin er overbevist om at hennes norske opprinnelse bidro positivt til valget:

«Man velges ikke etter politisk parti men basert på erfaring, kompetanse og personlighet. Norge har godt rykte på seg for å være et rettferdig og etisk samfunn og det var helt klart til fordel for meg.»

Anne Christin på sitt kontor i kommunehuset

Desto mer skuffende syns hun derfor det er at Norge ikke tillater dobbelt statsborgerskap for på det punktet er Anne Christin helt klar:

«Psykologisk er alle innforstått med man trenger sterke røtter for å kunne bygge seg opp som person. I dagens samfunn, hvor man oppfordres til å reise ut og høste internasjonal erfaring, og det blir mer og mer vanlig å gifte seg og stifte famille utenlands, syns jeg det er veldig unaturlig og urettferdig at man ikke får beholde begge passene. Jeg er derfor veldig takknemlig for å bo på et sted hvor jeg likevel har visse rettigheter på kommunalt nivå. Det er nemlig ikke mange kantoner i Sveits hvor dette er mulig så, i denne forstand, viser Vaud betydelig åpenhet.»

Hvis ikke jeg hadde været ordfører så hadde jeg sikkert vært president i den lokale fotballklubben isteden!

I forhold til Norge er Sveits føderalt og derfor mer desentralisert hvilket betyr at kommunene har stor kompetanse innen viktige fagområder som skolebygninger, sosialt, drikkevann og kloakk, osv. Ordføreren er personlig ansvarlig på papiret men alle avgjørelser må tas av flertall i kommunestyret på fem personer som også er folkevalgt. For å kunne få gjennom det du vil må du derfor ha god kunnskap om de forskjellige sakene og være flink til å argumentere.

Norgeskubben Sveits syns nok dette kommune våpenet fortjener en liten fornorskning…

«Jeg har alltid vært veldig interessert i samfunnsspørsmål og likt å debattere så det er nok en del av min personlighet. Hvis ikke jeg hadde været ordfører så hadde jeg sikkert vært president i den lokale fotballklubben isteden!» ler Anne Christin.

Da er det selvfølgelig heller ingen overraskelse at den meget romantiske historien som førte Anne Christin til Sveits begynte med en heftig debatt på Goethe-Instituttet i Tyskland for 30 år siden. En intetanende Herr Dr. Kraus hadde nok en finger med i spillet da han uthevet Anne Christin og hennes fransk-sveitsiske klassekamerat som et typisk eksempel på to personer som absolutt ikke burde gifte seg! Siden den gang har de holdt sammen og paret har idag tre kjekke voksne barn.

I politikken er Anne Christin klart preget av sin norske arv. Spesielt stolt er hun av å ha tatt initiativ til å starte kantine på den lokale skolen til stor glede for alle yrkesaktive foreldre. Dessuten har hun også sørget for at kommuneadministrasjonen i Vufflens-Le-Château er blitt fullt digitalisert og til og med kan glimre med sin egen offisielle facebook side.

Det er helt unikt å kunne få se innenfra hvordan ting styres og jeg har veldig mye glede av a møte så mange interessante mennesker med forskjellig bakgrunn.

For tiden jobber hun 80% og de fleste ordførerpliktene finner sted på sen ettermiddag og kveld. I tillegg til ukentlige kommunestyremøter deltar hun på en rekke forsamlinger over fagområder hvor Vufflens-le-Château samarbeider med nabokommunene. I travle perioder hender det derfor at Anne Christin er på farten nesten hver eneste kveld.

På hjemmefronten har dette ført til at hun har måttet løsne litt på dronningnykkene og la mannen steppe in og gjøre ting på sin måte, men det opplever hun heldigvis også bare som en positiv erfaring.

«Jeg pleier å si at dette er min fritidshobby. Det er helt unikt å kunne få se innenfra hvordan ting styres og jeg har veldig mye glede av a møte så mange interessante mennesker med forskjellig bakgrunn. Det er nok det jeg kommer til å savne mest den dagen jeg går av,» smiler Anne Christin til slutt.

Som den dyktige og lidenskapelige politikeren hun er virker det derimot ikke som om den dagen kommer så snart. Hvis Norge nå bestemmer seg for å åpne for dobbelt statsborgerskap vil det forøvrig også bli mulig for Anne Christin å engasjere seg både på kantonalt og føderalt nivå.

Da skal det sannelig bli spennende å se hvor hun ender opp!

Den pittoreske lille vinlandsbyen Vufflens-le-Château ved Genèvesjøen feirer i disse dager innbygger nummer 900

stortinget-love-lov

11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge. Samtidig skal det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg for innbyggerne i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune i Vestfold fylke, som følge av sammenslåingen av disse kommunene til Færder kommune fra 2018. På valgdagen er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.

Forhåndsstemmegivning i utlandet kan foregå fra og med lørdag 1. juli til og med fredag 1. september.

Les mer