Norsk sommerskole for barn og unge

Gi ditt barn en norsk sommer og minner for livet!

Norgesskolen er en en morsom og lærerik sommerskole i norsk språk og kultur for barn og unge mellom 9-18 år. I tillegg til norskundervisning deltar elevene på diverse sports- og friluftsaktiviteter.

Skolen arrangeres av Norwegians Worldwide og passer godt for norske barn bosatt i utlandet, både nybegynnere og de som kan norsk godt fra før. Gjennom 15 somre har over 1000 elever fra 59 ulike land deltatt. Sist sommer deltok 96 elever fra 28 land. Det er en populær sommerskole hvor mer enn 70% deltar flere ganger. Noen er med for femte eller sjette gang.

Norgesskolen 2018 finner sted fra 14.- 31. juli på Sagavoll Folkehøyskole i Gvarv i Telemark. Både elever og ansatte bor på internat på skolen.

Norgesskolen bidrar til å gi norske barn og unge som vokser opp i utlandet en nærmere tilknytning til Norge. For mange er et opphold på Norgesskolen basis for livslangt vennskap!

Mer informasjon:

Norgesskolen

skolen@nww.no

 

Nettkurs for nordmenn i utlandet

NooA er en offentlig godkjent nettskole med nærmere 100 kurs og over 1000 brukere i 20 land. Deltakerne kan starte når de vil og lære hvor de vil i det tempoet som passer dem.

Det kan være vanskelig å finne egnede kurs og opplæringstilbud til både voksne og barn når man skal bo en periode i utlandet. Fleksible nettkurs kan være en god løsning for mange slik det fremgår av disse uttalelsene vi har fått fra deltakere i Angola, Italia, Tyskland, Thailand, Danmark, Portugal og Latvia: www.nooa.no/internasjonal-nettskole

Informasjon om kursene finnes på:

Reiselivskolen
Forfatterskolen
Lederskolen
Helseskolen
Kunstskolen
Videregående skole

Interesserte kan få mer informasjon ved å henvende seg til post@nooa.no

Morten Flate Paulsen, rektor

www.nooa.no

 

Svenskeskolen i Geneve tilbyr norskkurs for barn

Norskkurs 6-16 ÅR

Vi tilbyr kompletterende undervisning i norsk for elever fra 1. til 10. klasse. Formålet med kurset er å gi norske elever som bor utenlands en mulighet å bli aktivt flerspråklige. Språket har stor betydning for den personlige identiteten og kulturtilhørigheten.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i de gjeldende læreplaner for fagene norsk, samfunnsfag og RLE (Religion, Livssyn og Etikk) i Kunnskapsløftet. Undervisningen er temabasert og tverrfaglig, og det norske språket og norske tradisjoner er sentrale deler i undervisningen.

Les mer