Globalskolen – norskundervisning til norske barn godkjent av Utdanningsdirektoratet – Søknadsfrist 30. august!

Globalskolen – norsk grunnskoleundervisning på nett

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i
grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde
kontakten med Norge og norsk grunnskole.

Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter
per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår).

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for
kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som
andrespråk. Mer informasjon  finner du på :
https://globalskolen.no/

Søknadsfristen:
-høstsemesteret 30. august
-vårsemesteret 30. januar.

Lenke til søknadsskjema:
https://globalskolen.no/soknad/

www.globalskolen.no

Følg Globalskolen på Twitter | Facebook | Instagram