Kom med innspill til ny lov om dobbelt statsborgerskap innen søndag 11. mars 2018

I Oktober ifjor gikk den norske regjeringen endelig inn for en endring i statsborgerloven slik at dobbelt statsborgerskap blir tillatt.
Regjeringen har nå åpnet høring om nytt lovforslag. Norwegians Worldwide skal delta i denne høringen, og vil gjerne høre dine meninger om hvordan en ny lov bør bli.

Høringen om ny statsborgerlov er ment å gi personer og organisasjoner som blir påvirket av denne politiske beslutningen mulighet til å presentere sine synspunkter.

Nordmannsforbundet (Norwegians Worldwide) vil sende inn et høringssvar på vegne av alle nordmenn bosatt i utlandet og innspill kan sendes til info@nww.no innen søndag 11. mars 2018.

Les utkastet til høringssvar her