Norge åpner for dobbelt statsborgerskap fra 2020

Stortinget har endelig vedtatt regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap.

Dermed kan nordmenn få beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som fyller vilkårene for å få et norsk statsborgerskap.

I tillegg, kan Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, få tilbake det norske statsborgerskapet sitt på en forenklet måte.

Les hele pressemeldingen fra Stortinget her.

Følg saksgangen videre her.

Stor takk til Norwegians Worldwide som i lang tid engasjert seg i saken for dobbelt statsborgerskap.

De fortjener din støtte for å kunne fortsette det gode arbeidet: Bli gjerne medlem eller doner penger.

 

Foto: Stortinget.no