Visste du at norske barn, mellom 6 -16 år, kan få norskundervisning selv om de bor i utlandet? Tilbudet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet. Vi tilbyr vi nettundervisning til 1400 elever i over 100 land.

Norskundervisning på tre nivå:

1. Vanlige klasser for elever som har norsk som morsmål.

2. Norsk for flerspråklige for elever som behersker en del norsk, men for lite for å følge ordinære planer.

3. Startnorsk for elever som har liten erfaring med å snakke og skrive norsk.

Søknadsfrist 30. august 2021

21

Å kunne det norske språket kan bli en viktig ferdighet for barna dine i fremtiden. Uansett om de forblir i utlandet eller kommer tilbake til Norge, så er språkkunnskap alltid en fordel.

– Ikke la barna dine miste tilknytting til Norge, du kan lese mer om Globalskolens program her.

 

Youtube, om skolens tilbud:

Mer om GLOBALSKOLEN på NRK