sjomannskirken

Sjømannskirken i Sveits er et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i Sveits og Nord-Italia, med base i Genève.