Stortings- og sametingsvalget 2021 – Forhåndsstemmegivning i Sveits

,

13. september 2021 skal det avholdes stortings- og sametingsvalget 2021 i Norge. På valgdagen er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme. Forhåndsstemmegivning i Sveits foregår fra torsdag 1. juli til og med fredag 3. september 2021.

På valgdagen 13. september er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Befinner du deg i utlandet på valgdagen, har du imidlertid anledning til å avgi forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner – det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater. I tillegg kan du avgi forhåndsstemme hos stemmemottakere særskilt oppnevnt av Valgdirektoratet. Det er også mulig å brevstemme hvis du ikke kan oppsøke en utenriksstasjon eller en særskilt oppnevnt stemmemottaker.

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig.

Valgkort blir ikke brukt ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal stemme.

Sametingsvalget

Ved sametingsvalg må du være innført i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme. Du kan søke om å bli innført på sametinget.no. Søknaden må være fremme hos Sametinget dagen etter valgdagen kl. 17.

Forhåndsstemmer som ikke er fremme hos valgstyret i velgerens hjemkommune innen tirsdag 7. september kl. 17.00, vil bli forkastet. Stemmemottaker sørger for at din forhåndsstemme blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å avgi din forhåndsstemme i god nok tid til at din forhåndsstemme vil komme frem til riktig kommune innen utløpet av fristen.

Stemmemateriell får du utdelt ved stemmemottaket, og du må ta med legitimasjon når du skal avlegge stemme.

I Sveits kan nordmenn forhåndsstemme ved ambassaden i Bern, Norges faste delegasjon i Genève, generalkonsulatene i Zürich og Genève, samt konsulatet i Losone.

Ambassaden i Bern:

Stemmer kan avgis etter avtale mellom 09:00 – 12:00 og 13:00 – 15:30.

Vennligst henvend deg til Ambassaden for å avtale tid: +41 (0) 31 310 55 55 eller emb.bern@mfa.no

Adresse: Bubenbergplatz 10, 3011 Bern

 

Norges faste delegasjon i Genève:

Stemmer kan avgis etter avtale mellom 09:00 – 12:00 og 13:00 – 15:30.

Vennligst henvend deg til Delegasjonen for å avtale tid: +41 (0) 22 918 0400 eller

del-un.geneva@mfa.no

Adresse: 35bis Avenue de Budé, 1202 Geneva, Switzerland

 

Generalkonsulatet i Zürich:

Stemmer kan avgis etter avtale mandag til torsdag fra 09:00 til 12:00 og onsdag fra 14:00 til 16:00.

Vennligst henvend deg til konsulatet for å avtale tid: +41 58 258 12 60 eller zuerich@konsulat-norwegen.ch

Adresse: Bahnhofstrasse 70, Postfach 1168, 8021 Zürich.

 

Generalkonsulatet i Genève:

Stemmer kan avgis etter avtale mellom 09:00 og 18:00.

Vennligst henvend deg til konsulatet for å avtale tid: +41 22 365 99 60 eller consul@leidar.com

Adresse: Rue Ami-Levrier 15, 1201 Genève

 

Konsulatet i Losone:

Stemmer kan avgis etter avtale mellom 10:00 og 18:00 mandag til lørdag.

Vennligst henvend deg til konsulatet for å avtale tid: +41 91 785 70 00

Adresse: Albergo Losone, via dei Pioppi, 6616 Losone.

https://www.valg.no/for-velgere/stortingsvalget-2021/stemme-fra-utlandet/