Posts

7 RASKE MED PHILIP BERNTSEN FRA FRIGG

7 Raske – en serie spørsmål til norgesvenner, nordmenn- og kvinner som bor eller er på gjennomfart i Sveits.

 

Hvem er Philip?
Jeg heter Philip Berntsen og har dobbelt statsborgerskap med røtter i både Norge og Sveits. Jeg er født og oppvokst i Norge og bor for tiden i Zug i Sveits. Jeg har en akademisk bakgrunn innen statistikk og matematikk, og jeg brenner for å utnytte teknologi for å gjøre det lettere å finansiere fornybare energiprosjekter globalt.
EN: Who are you, short presentation?
I am Philip Berntsen, a dual citizen with roots in both Norway and Switzerland. Born and raised in Norway, I am currently residing in Zug, Switzerland. My academic foundation lies in statistics and mathematics, and I am deeply passionate about leveraging technology to facilitate the global expansion of financing for renewable energy projects.

I hvilken forbindelse er du i Sveits? 
I 2013 dro jeg til Sveits for å ta en mastergrad i statistikk ved ETH Zürich.Da jeg var ferdig med studiene, begynte jeg å jobbe for UBS, en stor sveitsisk bankaktør.Det var der jeg begynte å knytte kontakter og gjøre meg bemerket i skjæringspunktet mellom akademia og næringslivet, med fokus på det fascinerende feltet bærekraftig finans.
EN: What are your ties to Switzerland ?
In 2013, I made my way to Switzerland to tackle a master’s in Statistics at ETH Zurich. Once I wrapped up my studies, I dove into the corporate world with UBS, a big player in Swiss banking. That’s where I started weaving together connections and making my mark in the crossroads of academia and industry, focusing on the fascinating field of sustainable finance.

Kan du fortelle leserne våre om din jobb?
For tiden har jeg en dobbeltrolle som både grunnlegger og administrerende direktør i en sveitsiskbasert oppstartsbedrift med sterke bånd til norske utviklere av fornybar energi.Samtidig tar jeg en doktorgrad i kvantitativ finans ved Universitetet i Zürich under veiledning av min medstifter og professor, professor Markus Leippold.Kjernen i min profesjonelle virksomhet er strukturering av private equity- og gjeldsinvesteringer, med hovedfokus på finansiering av fornybare prosjekter gjennom programvareplattformen jeg har grunnlagt. Innenfor de dynamiske rammene av et oppstartsmiljø spenner ansvarsområdene mine likevel over et bredt spekter av oppgaver.
EN: Explain your job briefly ?
I currently hold dual roles, serving as both the founder and CEO of a Swiss-based startup with strong affiliations to Norwegian renewable energy developers. Simultaneously, I am engaged in pursuing a Ph.D. in Quantitative Finance at the University of Zurich under the guidance of my co-founder and professor, Prof. Dr. Markus Leippold. At the core of my professional endeavors lies the structuring of private equity and debt investments, with a primary focus on financing renewable projects through the software platform that I have founded. Notwithstanding, within the dynamic framework of a startup environment, my responsibilities span a broad spectrum of tasks. J

Hva provoserer deg ?
Sentralt i mine verdier står tillit, ærlighet og rettferdighet. Derfor synes jeg det er utfordrende å tolerere uærlighet og opportunisme på andres bekostning.
EN: What provokes you ?
At the heart of my values are trust, honesty, and fairness. Consequently, I find it challenging to tolerate dishonesty and opportunism at the expense of others.

Hva gjør du om ti år ?
Jeg har et sterkt ønske om å fortsette å øke finansieringen av bærekraftig infrastruktur og bidra til å løse en av samfunnets største utfordringer: klimaendringene.
EN: What will you do in 10 years ?
I genuinely aspire to persist in scaling financing for sustainable infrastructure, playing a part in addressing one of society’s most significant challenges: climate change.

Hva opplever du som er den største forskjellen på Sveits og Norge?
Sveits og Norge skiller seg fra hverandre på en rekke områder, og en av de fremtredende forskjellene er Norges rike naturressurser, særlig innen olje og gass, som har styrket økonomien betydelig. I motsetning til Sveits, som er mer begrenset når det gjelder naturressurser, har Sveits en diversifisert økonomi med stor vekt på finans, legemidler og maskiner.
EN: In your opinion-what are the main differences between Norway and Switzerland ?
Numerous distinctions set Switzerland and Norway apart, with a prominent divergence being Norway’s abundance of natural resources, notably in oil and gas, significantly bolstering its economy. In contrast, Switzerland, while more limited in natural resources, boasts a diversified economy with a pronounced emphasis on finance, pharmaceuticals, and machinery.

Hvis du kunne endret én ting her i verden – hva ville det vært og hvorfor?
Det er fortsatt et stort gap i klimafinansieringen som krever en løsning. Jeg er opptatt av å bidra til å tette dette gapet gjennom finansiering av fornybar energi – det mest effektive virkemiddelet for å avkarbonisere samfunnene våre og håndtere klimaendringene.
EN: If you could change one thing in the world- what would that be and why?
A substantial climate finance gap persists, demanding resolution. I am committed to playing a role in bridging this gap through the financing of renewable energy—the most impactful lever for decarbonizing our societies and addressing climate change.  

FRIGG

Skatteoppgjøret 2022 fra Norge – Har du spørsmål?

Skatteoppgjøret 2022 fra Norge – Har du spørsmål?

Kilde Consult v/Anita Pedersen tilbyr hjelp med dine spørsmål om kildeskatt på pensjon/uføreytelser og/eller spørsmål knyttet til arbeidsopphold i Sveits ved  fortsatt skatteplikt til Norge.

Skatteavtalen mellom Norge og Sveits gir deg som er skattemessig bosatt i Sveits og mottar pensjon/uføretrygd fra Norge, rett til helt eller delvis fritak for norsk kildeskatt. Like viktig er det å vite at det er flere metoder for unngåelse av dobbeltbeskatning for deg som er i arbeidsopphold i Sveits hvor noen gir betydelig bedre skattemessig uttelling enn andre.

 Har du mottatt ditt skatteoppgjør fra Norge og lurer på om;

  • skatteoppgjøret ditt er riktig
  • hvordan du gjør ny innsendelse av skattemelding hvis skatteoppgjøret er feil
  • skatteoppgjør for tidligere år er riktig

 

Du er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende prat, også om andre skattemessige spørsmål enn nevnt ovenfor.

 

For kontaktinformasjon og mer om hva Anita kan bistå med se Kilde Consult’s hjemmeside.

Les mer

7 Raske med ei Bodø jente.

En serie spørsmål til nordmenn og – kvinner som bor eller er på gjennomfart i Sveits.

Hvem er Susanne ?
Jeg er en 37 år gammel Bodøværing som bor i Fribourg sammen med min mann og mine to døtre på henholdsvis ett og 2,5 år.

I hvilken forbindelse er du i Sveits/ har du til Sveits?
Jeg dro på utveksling (Erasmus) til Basel da jeg studerte musikk i Oslo for 11 år siden. Planen var at jeg skulle bli et halvt år. Et halvt år ble til ett år. Ett år ble til elleve. Den matematiske logikken i det regnestykket er vanskelig å forstå, hehe. Den første grunnen til at jeg ble værende var at jeg ønsket å studere lengre hos fiolinlæreren min i Zürich. Deretter kom grunn nummer to snikende: Under studiene møtte jeg mannen i mitt liv og da var det ingen vei tilbake.

Kan du fortelle leserne våre om din jobb/ virke?
Jeg er utdannet fiolinist og musikkpedagog med studier fra Hamar, Oslo, Basel, Zürich, Leipzig og Frankfurt. Fela har tatt meg med på litt av en rundreise som jeg er veldig takknemlig for.
I perioder har jeg undervist barn, ungdom og voksne i Norge, Sveits og i Tyskland, men nå jobber jeg rundt 50% som frilans musiker i Sveits, noe jeg trives veldig godt med. Det er et eldorado her
for frilansere! Oppdragene er varierte og innebærer alt fra strykekvartett og orkester til musikk under bryllup og gudstjenester. Resten av tiden forbringer jeg som husmor hjemme med døtrene
mine og det er den desidert beste jobben.

Hva opplever du som er den største forskjellen på Sveits og Norge?
Det må være det direkte demokratiet her i Sveits! Alt kan stemmes over og alle har mulighet til å bidra med å styre demokratiet i den ene eller den andre retningen.

Hva provoserer deg?
Når man ikke tar seg tid og energi til å være vennlig og respektfull mot andre mennesker og når naboen banker i veggen fordi barna gråter om natten.

Hva gjør du om ti år?
Da spiller jeg fremdeles fiolin og har kanskje klart å bygge opp mitt eget ensemble eller orkester for tidligmusikk her i Fribourg, i tillegg til en egen liten fiolinklasse med barn og voksne. Om
hjemlengselen skulle ta meg gjør jeg forhåpentligvis det samme i Bodø. Ironisk nok er lengselen til Nord-Norge størst i mørketida når været er som verst der oppe og sola glimter med sitt fravær.

Hvis du kunne endre en ting her i verden – hva vil det være og hvorfor?
Jeg ville latt Sveits og Norge grense til hverandre slik at jeg kunne dratt oftere på besøk til familien min i Norge.

1000 takk for fint bidrag Susanne!

NORGESKLUBBENS SVEITS – Stammtisch i november 2023

Kom og møt nordmenn, -kvinner, og norgesvenner  til en uforpliktende prat i noen timer. Det er veldig nyttig om du er ny i Sveits.
Du får muligheten til å bli kjent med oss som har bodd her en stund, og som kan gi deg praktiske råd og tips om livet i Sveits.

Vi som har bodd her en stund treffer igjen gamle kjente og gleder oss også til å treffe nykommere. ANSA studenter er hjertelig velkommme !

Håper du har anledning til å komme. Trykk på lenkene under så finner du  info til forskjellige treff rundt om i Sveits i november 2023.

Vi gleder oss til å treffe alle !

Interlaken

Lausanne

St. Gallen

Zürich

Bern

Luzern

Du treffer :

Gudrid og Karoline i Interlaken

Andréea i Lausanne

Renée og Synøve i St. Gallen

Hans-Petter og Kirsten i Zürich

Sabrina og Sabine i Bern

Natalie, Therese og Beate i Luzern

 

Vibeke, Lars Pascal og Ann-Kristin i Lugano

Kirsten Marianne og Hans Petter i Zürich

Velkommen !

NORGESKLUBBEN SVEITS

Trykk på logo – abonner på  nyhetsbrev.

 

Siri Helle – Coming Home // Trollefossvegen 23

Siri Helle had long dreamed of her own potatoes and vegetables, trees and animals, but purchase contracts, bank loans, and the prospect of seeing only the same view every day scared her. As an adult, she has moved more than 30 times.

But one day, Siri Helle takes the big leap and moves back home to the village where she grew up. She and her husband buy a house, an outbuilding, and almost two acres of land in a clustered garden. She plans on living here forever. But can she find peace?

Siri gives herself one year. One year to find out if she fits this life, if she can say she is satisfied with having moved back to her home village. She carves, grows, hunts, fishes, and makes two- and four-legged friends. Her feelings range from dark despair to flashes of ecstatic happiness. This is a story about a home and about the joy of work, but it is also a love story. It is about being two people working together on a tremendous project. What new possibilities open when you close all doors except one?

‘This is a delightful and timely book about resilience and environmental care (…) This story of ingenuity and determination is an inspirational read for anyone keen to explore how they can live a more self-sufficient life’. – Clare Hunter, author of Threads of Life, About Handmade

Helle siri trollefossvegen23 samlaget

‘If you’re only going to read one book this year about re-establishing yourself in the village where you grew up, it has to be this one. (…) All of these trendy terms – sustainability, locally sourced, recyling, circular economy, and so on – are all tested here on a very specific Western Norwegian reality.’

– NRK

7 Raske med Guro Askheim Johnsen fra SheSkillzGlobal

En serie spørsmål til nordmenn og – kvinner som bor eller er på gjennomfart i Sveits.

Hvem er Guro ?
En evig optimist som er født og vokst opp i Norges beste by, Stavanger, dro til Oslo for å studere på Norges Idrettshøgskole, så jobb for Olympiatoppen og så videre jobber og mer studier, ble der i 19 år så Zürich hvor jeg har vært i 18,5 år .  En person som ikke er redd for å bruke stemmen min når det må til i forhold til å gjøre en endring, eller sette fokus på at endring er nødvending.  Da bryr jeg meg ikke noe særlig om det vil gjøre meg populær eller ikke å si ifra.  Jeg er passe utålmodig, men forventer heldigvis mer av meg selv enn de rundt meg.  Når andre sier jeg jobber for mye, pleier jeg si at det handler om å slappe av i de kroppsdelene som man ikke bruker.  Jeg er snill og nok litt for naive som nordmenn flest, det var min største utfordring når jeg kom til Sveits og et internasjonalt arbeidsmiljø.  Jeg trodde at vi alle var der for å gjøre hverandre bedre….  Jeg ser muligheter der andre bare ser problemer, gjelder også siste skiturene om vinteren når andre ser det grønne, ser jeg snøen som er igjen.  Jeg har verdens beste kjæreste, Stefan som heldigvis sa «jeg venter på deg til du kommer hjem igjen» når jeg reise verden rundt.

I hvilken forbindelse er du i Sveits?
Jeg kom til Sveits etter å ha fremforhandlet en avtale med den Internasjonale Olympiske Komiteen med tanke på et globalt karriere program for toppidrettsutøvere.  Det var umulig å jobbe på dette globale prosjektet med 25 prosjektledere over hele verden fra Norge, rekorden er 35 timers reisetid, på en uke, så da ble jeg hentet ned til selskapets hovedkontoret som lå i Zürich.

Kan du fortelle leserne våre om din jobb/ virke?
Jeg har to selskaper så det er nok å gjøre. Jeg bruker anledningen her til å fortelle om SheSkillz Global som er en plattform hvor kvinner kan promotere seg for bedrifter og bedrifter kan promotere seg for kvinnelige profesjonelle. I tillegg har vi et mentor program hvor toppledere fra hele verden stiller opp helt gratis for å være mentorer.  Vi har også en verktøykasse med gode råd for karriere og arbeidshverdagen. Spesielt med historien til SheSkillz Global er at ideen ble etablert i et rom med kun menn og meg.  Målsetting er å være med å bidra til å nå vår visjon, en verden hvor talent ikke har noe kjønn.  Med utgangspunkt i rapporten fra World Economic Forum som konkluderer med mer enn 130 år før likestilling, så lar vi profesjonelle kvinner få tilgang til plattformen først.  Med erfaring fra Olympiatoppens Kvinneprosjekt mot OL i Nagano og Sydney, viser det seg ofte at det handler mye om synliggjøring av kompetanse.  Vi utvikler og eier all softwaren selv, så det gjør at vi raskt kan gjøre endringer i tråd med bedriftenes ønsker for en tids- og kostnadseffektiv hverdag og for kandidatene å ta tilbake styringen for egen karriere.  Hos oss er ingen skjulte bindingsavtaler mellom et rekrutteringsbyrå og potensielle arbeidsgiver som kandidatene indirekte oftest uten å vite det er en del av, det er heller ingen høye rekrutterings fee.  Og plattformen matcher selvfølgelig begge veier.  En vinn – vinn for alle involverte parter, rett og slett.

Hva opplever du som er den største forskjellen på Sveits og Norge?
At man ikke trenger å vente i kø, innenfor helsevesenet (Jeg tror Norge har mye å hente fra Sveits her), at arbeidsgivere har mer rettigheter og det er en mer sunn skattepolitikk.  I tillegg hvor organiserte sveitserne er og at ting stort sett får være i fred uten at noen ramponerer.  Det er bare å ta en tur på kino på toalettet i Norge og i Sveits så ser man forskjellen, eller til en grillplass hvor det i Sveits ligger ved klar til å tennes opp og venter på deg.  Likestillingen har kommet lengre i Norge, men Sveitserne begynner virkelig å få øynene opp bl.a har  Federal Councillor Viola Amherd minister of Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport DDPS, sagt hun vil ha 40% kvinner i leder stillinger i idretten.  Så hvem vet, før vi vet ordet av det så er kanskje Sveits foran Norge.  Jeg liker også skolesystemet i Sveits med at ikke alle må studere for å komme seg opp og frem, «det er mange veier til Rom»

Hva provoserer deg?
Når noen i en ansettelses prosess- eller når noen skal forklare hvorfor de har så få kvinner, med at de ikke finnes kvinner som vil….   Nå har vi som hører det, heldigvis et sted og henvise dem www.sheskillzglobal.com

Hva gjør du om ti år.
Da bistår jeg forhåpentligvis andre kvinnelige entreprenører med å nå sine målsettinger, fortsetter og holde foredrag, sitter i noen styrer og skriver ferdig en bok jeg begynte på for mange år siden.  Jeg er også mye ute i naturen.

Hvis du kunne endre en ting her i verden – hva vil det være og hvorfor?
Jeg ville gjort plastikk forbudt!  Jeg tror ikke det er sundt det at vi i snitt «spiser» plast på størrelse med et bankkort i måneden.   Plasten forurenser i sjø, vann, hav og land og er skadelig for dyr,mennesker, fugler og fisk.

Zeshan Shakar – They Call me the Wolf // De kaller meg ulven

A man is visiting his father, who is moving to Pakistan. His father doesn’t want to grow old in Norway and his small apartment needs to be emptied.

The chore awakens memories from the man’s own childhood and youth, thoughts about his relationship with his own children, and reflections on his parents’ story – a story that began long before he was born. What are they really leaving behind?

They Call Me The Wolf is a wise and moving examination of culture, history, family, identity and masculinity. It’s a novel about being a man from two countries, about having a mother from Finnmark and a father from Pakistan. It’s about being a parent, about the housing market, and about childhood. And it’s about survival and being hungry like a wolf.

Shakar dekallermegulven gyldendal

‘Outstanding storyteller!’

Guri Hjeltnes, VG

‘They Call Me the Wolf will remain a work of reference in Nordic literature for many years to come.’

Esthi Kunz, Gutkind

‘The touch and gaze in They Call Me the Wolf assure the reader that this authorship has much more to offer in the future.’

Bernhard Ellefsen, Morgenbladet

7 Raske med Jürg Capol, ADMINISTRERENDE DIREKTØR FOR VERDENSCUPEN I SKISKYTING OG VM I SKISKYTING 2025

7 Raske – en serie spørsmål til norgesvenner, nordmenn- og kvinner som bor eller er på gjennomfart i Sveits.

Hvem er du?
Jürg Capol. Well, I’m born and grwo up in Chur (Switzerland, close to Lenzerheide), married, two kids. Professional life: touristic Director in Silvaplana, FIS Race Director, FIS Marketing Director and now, I’m the CEO for the Biathlon World Cup and Biathlon World Championships 2025

NO: Jürg Capol. Jeg er født og oppvokst i Chur (Sveits, nær Lenzerheide), gift og har to barn.
Yrkesliv: turistdirektør i Silvaplana, FIS Race Director, FIS Marketing Director og nå er jeg administrerende direktør for verdenscupen i skiskyting og VM i skiskyting 2025.

I hvilken forbindelse er du i Sveits/ har du til Sveits?
We life in Switzerland and we are “Sveitser”

NO: Vi bor i Sveits, og vi er “Sveitsere”.

Kan du fortelle leserne våre om din jobb/ virke?
Now, I’m the organizer of the biathlon events, we have have budget for the World Cup 2023 from CHF 3.2 M. and 12.25. M. for the WCH 2025. I’m leading the management group (7 persons) and the time of the WCH incl. Volunteers, we will be 800 persons. My job is related to the different sectors like sport, temporary construction, Marketing/Communication, accommodation, catering etc.

NO: Nå er jeg arrangør av skiskytterarrangementene, vi har et budsjett for VM 2023 på 3,2 millioner CHF og 12,25 millioner CHF for VM 2025. M. for VM 2025. Jeg leder ledergruppen (7 personer) og under VM inkl. frivillige vil vi være 800 personer. Jobben min er knyttet til ulike sektorer som sport, midlertidig bygging, markedsføring/kommunikasjon, innkvartering, catering osv.

Hva opplever du som er den største forskjellen på Sveits og Norge?
I guess, both nations have a beautiful natur, but Norge has a huge territory and the size of Switzerland is limited. Both nations are not member of EU and both nations are proud about their country with different traditions.

NO: Jeg antar at begge nasjoner har en vakker natur, men Norge har et enormt territorium, mens Sveits har en begrenset størrelse. Begge land er ikke medlem av EU, og begge land er stolte av sine land med ulike tradisjoner.

Hva provoserer deg?
Most I would say, I “provoserer”, at my wife says it… I don’t like perons with no arguments, if you don’t like something, that’s fine, if you have your reasons. I don’t like moody persons with no spirit, complaining all the time, if I have to kick them, I get unpatient..

NO: Det meste jeg vil si, er at jeg “provoserer”, som kona mi sier… Jeg liker ikke personer uten argumenter, hvis du ikke liker noe, er det greit, hvis du har dine grunner. Jeg liker ikke humørsyke personer som klager hele tiden, hvis jeg må “dytte” dem igang, blir jeg utålmodig…

Hva gjør du om ti år?
Well, I try to be acitive and hope to have fun, create new ideas and execute different and new visions, it doesn’t matter on which level. I like to move “things” and keep this spirit in my life

NO: Vel, jeg prøver å være aktiv og håper å ha det gøy, skape nye ideer og utføre forskjellige og nye visjoner, det spiller ingen rolle på hvilket nivå. Jeg liker å flytte “ting” og beholde denne ånden i livet mitt.

Hvis du kunne endre en ting her i verden – hva vil det være og hvorfor?
You know, I joined 19 years FIS and cooperate with different nations and we used to sit at the same table and develop the sport to the best. Even having different arguments, we found solutions and comprize.  If I would change this “big thinking” at the policital level, I would do it.

NO: Du vet, jeg var med i FIS i 19 år og samarbeidet med forskjellige nasjoner, og vi pleide å sitte ved samme bord og utvikle sporten til det beste. Selv om vi hadde ulike argumenter, fant vi løsninger og var enige.  Hvis jeg kunne endre denne “store tenkningen” på politisk nivå, ville jeg gjort det.

Norgesklubben Sveits takker for intervjuet og vi gleder oss til verdenscupen i skiskyting og VM i skiskyting 2025!

7 Raske med en nordlending !

En serie spørsmål til nordmenn og – kvinner som bor eller er på gjennomfart i Sveits.

Hvem er du?
Jeg er Tord U. Kolstad. Snart 52 år. Samboer med kjære Tove i 25 år. Vi har 4 barn. En jente på 10 år og de andre 3 er på tur inn i voksenlivet. Etablert egen virksomhet i ung alder. Det var mitt mål – jeg er fortsatt forretningsmann.

 I hvilken forbindelse er du i Sveits/ har du til Sveits?
Vi flyttet til Luzern på grunn av negativt endrede rammebetingelser i Norge.  Men vi trives godt her i Sveits – et fantastisk land å bo i.

Kan du fortelle leserne våre om din jobb/ virke?
Jeg driver med eiendom og investeringer i egen regi og virke, i egne virksomheter. Jeg er utdannet siviløkonom.

Hva opplever du som er den største forskjellen på Sveits og Norge?
Mye er likt. Men Sveits er mer internasjonalt. Størrelsen er en annen ulikhet. Sveits er et mer stabilt og rasjonelt/effektivt samfunn.

Hva provoserer deg?
At vi, i Norge, har for lite fokus på verdiskapning. Politikken og demokratiet hadde blitt bedre ved brede forlik, fremfor spill og kamp om makt og polarisering.

Hva gjør du om ti år?
Da jobber jeg med det samme – som forretningsmann.

Hvis du kunne endre en ting her i verden – hva vil det være og hvorfor?
Utrydde fattigdom. Fordi det vil skape bedre samfunn, flere jobber og mer velferd.

En hel perfekt dag i Vully!

Vi inviterte til et heldags-arrangement  lørdag, 27. mai 2023, for å besøke vindistriktet i Vully, der vindyrkere åpner dørene for besøkende hele pinsehelgen. Valérie var vår guide for dagen og har valgt ut et knippe vinkjellere for oss. 

Med 152 hektar fordelt på 24 vingårder er distriktet, som ligger ved bredden av Murtensjøen, det minste, av de mest kjente sveitsiske vinregionene. Vin fra Vully lages hovedsakelig basert på vindruene Chasselas (41%), Pinot Noir (28%), Gamaret, Merlot, Pinot gris, Chardonnay samt Freiburger (Freisamer) og Traminer (Gewürztraminer).  

Vi møtte Valérie ved havnen i Murten (på fransk Morat) kl. 10.30 og tok båt over innsjøen til Môtier kl. 10.45. Turen tok ca. 23 minutter og kunne starte turen i Vully litt over kl. 11.00.

Det er mellom landsbyene Môtier og Praz at de aller fleste vinkjellerne i Vully vindistrikt befinner seg og vi var innom hele 5 vingårder.  

I Môtier besøker vi to vinkjellere; «Le Petit Chåteau» drevet av familien Simonet og «Domaine du Vieux Moulin» som drives av A. Derron & fils.  Etter vinsmakingen, ca. 11.45, tok vi en gårdsvei opp gjennom vinmarkene til grottene «Les grottes du Vully» (aka «Grottes des Roches Grises») som ligger på høyden over landsbyen Môtier. Det var en ca. 20 min. tur gjennom vinmarkene. Vel oppe ved grottene hadde vi en rastepause mens vi spiste medbrakt niste til lunsj og skravlet.  

Ca. kl. 13.45 fortsatte vi på stien som går gjennom vinmarkene sammen med Valérie som guidet oss videre til landsbyen Praz. Turen tar ca. 45 min.. I Praz var vi innom tre nye vinkjellere; “Cave Aux Hirondelles,«Domaine Chervet» drevet av Jean-Daniel et Franziska Chervet før vi avrundet turen på «Chåteau de Praz» der Marylène et Louis Bovard-Chervet feirer et jubileum på hele 400 års drift i 2023 av den familiedrevet gârden.  

Vi avsluttet turen i Praz på terrassen til Hôtel Bel Air mens vi ventet på båten til Murten/Morat, og avsluttet dagen med en “en timers” rundtur på innsjøen.  Båten stopper i Môtier, 

Foto: Maria Biaudet-Mannio.

Vi tar turen igjen til neste år. Det er ganske sikkert! 

Events

Konsert. Kammerchor der Hochschule für Musik Basel: IMMORTAL BACH

«Immortal» – Bachs musikk er ikke bare udødelig fordi den har blitt spillt nesten kontinuerlig siden den ble skrevet, men også fordi den har fungert som inspirasjonskilde for påfølgende verk gjennom århundrene. Spesielt den egentlig lite iøynefallende sangen «Komm, Jesu, komm» fra Schemellis salmebok, utgitt i 1736, har inspirert komponister fra ulike tidsepoker, fra den britiske kvinnerettighetsaktivisten Ethel Smyth (1858–1944) til nordmannen Knut Nystedt (1915). –2014), for å skape korverk mellom resignasjon og selvtillit. I anledning den dystre årstiden mellom allehelgensdag og advent, spenner programmet over dødslengselen (Bach: Motette BWV 229) og teodicéen (Brahms: Motette op. 74/1) til julegleden: «Ikke la deres hjerter bli forferdet og ikke vær redde!» (Nystedt: Peace I leave with you)

Martin Wettges er en tysk dirigent med tilknytning både til Norge og Sveits. I mange år bodde han i Oslo og jobbet som kormester og dirigent ved Nasjonaloperaen. Han opptrer jevnlig med ulike norske kulturinstitusjoner, deriblant Oslo Symfoniorkester, Opera Lillehammer og Talent Norge. I 2023 ble han utnevnt til professor i korledelse ved musikkhøgskolen i Basel. Han bor i Oslo og Basel.

FULLTEGNET – Norsk førjulskveld i Bern, lørdag 2. desember, kl. 17-19

Ambassaden, Norgesklubben og Sjømannskirken inviterer til førjulskveld og norsk julestemning i en vakkert julepyntet residens lørdag 2. desember.

Det blir servering og et hyggelig møte med norsk advents- og juletradisjon.
*****

Sjømannskirken har med norske varer for salg.
Det er begrenset med plasser så vær raskt ute med påmelding.
*****
Påmelding på sjømannskirkens nettside

Velkommen til alle barn og voksne!

Julesammenkomst i Lugano, 3. desember 2023

Kjære venner og andre nordmenn med familie,

Vi inviterer til årets Julelunsj på Lugano Golf Club, Via Boett 2 Magliaso.

Aperitiff serveres fra klokken 12.00. I tillegg til drikke tilbys finger Food.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Det blir en meny med 2 forretter og 2 hovedretter som man kan velge imellom.

Ta gjerne med norske bordflagg eller julepynt.


_*_*_
_*_*_*_
_*_*_*_*_
_*_*_*_*_*_
II

lndividuelt oppgjør.

Vennligst meld dere på til Lars innen 29 november. E-post; lars.pascal1959@gmail.com

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Vi håper på godt oppmøte. God stemning er det alltid!

Velkommen!

Vibeke, Ann-Kristin og Lars

Jule Brunch i Zürich 2023

Søndag 3. desember 2023 har vi den store glede å invitere til Jule Brunch.

 

Når:     søndag den 3. desember 2023 klokken 15.00

Hvor:   på «Tillsamman» i Sihlfeldstrasse 10, 8003 Zürich

Program:

  • 15.00 Apero / Gløgg
  • 15.45 serveres maten
  • 18.30 slutt
Vi nyter julens norske og nordiske delikatesser – både søtt og salt,
venter spent på om julenissen kommer,
kanskje tar vi en sving rundt juletreet og synger våre vakre julesanger sammen.

Meld deg på og vi gleder oss til å feire 1. advent sammen med dere!
 

Husk å si fra hvor mange barn som kommer så julenissen vet beskjed!

Det er begrenset antall plasser – så ikke nøl!

 Påmeldingsfrist 30.11.2023

Kostnad:

  • Medlemmer :            60 Fr. for voksen og 10 Fr. for barn
  • Ikke medlemmer :    70 Fr. for voksen og 20 Fr. for barn
  • Drikkevarer betales separat

 

Hjertelig velkommen
Norgesklubben Sveits

Julekonsert – Jul i et annet land, 6. desember i Luzern

Kjære nordmenn, -kvinner og norgesvenner,

Det er med glede vi inviterer dere til den aller første helnorske Julekonserten i Sveits 6. desember 2023, kl. 19.30

Jul i et annet land

*****

Artistene som har tatt turen til Sveits er :

Øystein Wiik – Charlotte Brænna – Tor Erik Gunstrøm – Julia Sterki – Norgeskoret “Rikes Røst”

*****

Konserten holdes i konsertsalen til Grand Hotel National SA i Luzern. Her finner du flyer


_*_*_
_*_*_*_
_*_*_*_*_
_*_*_*_*_*_
II

 

Billetter til konserten inkludert apéro:

NKS medlemmer: CHF 60.-
Ikke medlemmer NKS: CHF 75.-
Barn: CHF 30.-

 

Med vennlig hilsen,

Myhre&Myhre, DNB, Norgesklubben Sveits og Norgeskoret “Rikes Røst”

FULLTEGNET – Invitasjon til 3. advent i Gletschergarten, «Isbremuseet» i Luzern og Venite matmarked

Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel håp og glede!

Vi gleder oss til å feire 3. advent med dere! Vi starter klokken 15.00 på Gletscher Garten Luzern med guidet omvisning i det fantastiske bremuseet. Det inviteres til Gløgg/Glühwein/Vinterdrikk og bakst etter omvisningen.’

Deretter går vi sammen til Julemat markedet «Venite» hvor Smil-Luzern (vår flotte nettbutikk med norske varer) har bod med servering og salg av norske varer. Her får våre medlemmer en overraskelse

Vis at du er medlem med å bære pinsen vår!

Hele familien er invitert, så ta med deg barn, besteforeldre, onkler, tanter og julenissen!

Vi har bare 20 plasser  -så ikke nøl med å melde deg på i tide.

Velkommen!

 

Internasjonale langrennsdager i Davos 3.- 4. januar 2024

FIS Tour de Ski 2024

Program onsdag 3. januar 2024

10:30: 2. Dario Cologna Kids Event – Bünda Fotballbane
14:30: Start prolog kvinner og menn –  Bünda Stadion
15:40: Aprés Nordic Party – Nordic Village
17:00: Start finaleløp kvinner og menn – Bünda stadion
Ca. 18.40: Premieutdeling – Bünda stadion
Etterfulgt av Aprés Nordic Party med DJ – Nordic Village

 

Program torsdag 4. januar 2024

10:45: 20 km jaktstart kvinner, klassisk – Flüela & Dischma
Etterfulgt av premieutdeling – Bünda stadion
13.00: 20 km jaktstart herrer, klassisk – Flüela & Dischma
Etterfulgt av premieutdeling – Bünda stadion

 

Med forbehold om endringer i programmet!

 

DAVOS NORDIC stadion ligger i sentrum av Davos Dorf og er lett tilgjengelig med offentlig transport, eller på bare 5 minutter til fots fra Davos Dorf jernbanestasjon.
Det finnes ingen parkeringsplasser ved arenaen eller ved Bünda stadion. Hvis du kommer med privatbil, kan du bruke parkeringsplassene ved Davos-sjøen for CHF 5 per dag. Fra Davos-sjøen er det 10 minutters gange til stadion. Ruten er skiltet.

 

DE:

Programm Mittwoch, 3. Januar 2024

10:30: 2. Dario Cologna Kids-Event – Fussballplatz Bünda
14:30: Start Prolog Damen & Herren – Bünda Stadion
15:40: Aprés Nordic Party – Nordic Village
17:00: Start Finalläufe Damen & Herren – Bünda Stadion
Ca. 18.40: Siegerehrung – Bünda Stadion
Anschliessend Aprés Nordic Party mit DJ – Nordic Village

 

Programm Donnerstag, 4. Januar 2024

10:45: 20km Verfolgung Damen klassisch – Flüela & Dischma
Anschliessend Siegerehrung – Bünda Stadion
13.00: 20km Verfolgung Herren klassisch – Flüela & Dischma
Anschliessend Siegerehrung – Bünda Stadion

 

Programmänderungen vorbehalten!

68. Audi FIS Ski World Cup Adelboden 6.-7. januar 2024

Program

Lørdag 6. januar 2024
fra kl. 08.00 Skifestival i World Cup Village
10.30/13.30 Start 1. og 2. gjennomkjøring storslalåm
fra kl. 10.30 Underholdning i Stemmbogen
fra kl. 14.30 Underholdning i Stangenwald
Kl. 19.00 Premieutdeling storslalåm
Kl. 19.30 Startnummertrekning slalåm

Søndag 7. januar 2024
fra kl. 8.00 Skifestival i World Cup Village
kl. 10.30/13.30 Start 1. og 2. omgang slalåm etterfulgt av premieutdeling slalåm
fra kl. 10.30 Underholdning i Stemmbogen
frem til kl. 17.00 Underholdning i World Cup Village

 

Med forbehold om endringer.

 

DE: Programm

Samstag, 6. Januar 2024
ab 8 Uhr Skifest im Weltcup-Dorf
10.30 / 13.30 Uhr Start 1. & 2. Lauf Riesenslalom
ab 10.30 Uhr Stimmung im Stemmbogen
ab 14.30 Uhr Stimmung im Stangenwald
19.00 Uhr Siegerehrung Riesenslalom
19.30 Uhr Startnummernauslosung Slalom

Sonntag, 7. Januar 2024
ab 8 Uhr Skifest im Weltcup-Dorf
10.30 / 13.30 Uhr Start 1. & 2. Lauf Slalom anschliessend Siegerehrung Slalom
ab 10.30 Uhr Stimmung im Stemmbogen
bis 17 Uhr Unterhaltung im Weltcup-Dorf

 

Änderungen vorbehalten.

94. Internationale Lauberhorn-rennen Wengen 12.-14. januar 2024

Program

Fredag 12. januar 2024
fra kl. 09.30: forfriskninger på Wengernalp, langs løypen og ved målgang.
kl. 12.00: Super-G
fra kl. 15.00: Underholdning, matboder og uteservering i World Cup Village Wengen
kl. 18.15: Trekning av startnummer
kl. 19.00: Premieutdeling Super-G
etterfulgt av: Skifest i World Cup Village

Lørdag 13. januar 2024
fra kl. 09.30: Forfriskninger på Wengernalp, langs løypen og ved målgang.
fra kl. 12.30: utfor – Lauberhorn
fra kl. 15.00: Underholdning, matboder og uteservering i World Cup Village Wengen
kl. 18.15: Trekning av startnummer
kl. 19.00: Premieutdeling i Lauberhorn utfor
etterfulgt av: Skifest i World Cup Village

Søndag 14. januar 2024
kl. 10.15: Lauberhorn slalåm 1. gjennomkjøring
kl. 13.30: Lauberhorn slalåm 2. gjennomkjøring
etterfulgt av: premieutdeling slalåm ved målgang

 

Med forbehold om endringer.

 

DE: Programm

Freitag, 12. Jan 2024
ab 09.30 Uhr: Verpflegung auf Wengernalp, entlang der Piste und im Ziel
12.00 Uhr: Super-G
ab 15.00 Uhr: Unterhaltung, Verpflegungsstände und Aussenbars im Weltcup-Dörfli Wengen
18.15 Uhr: Startnummernauslosung
19.00 Uhr: Siegerehrung Super-G
anschliessen: Skifest im Weltcup-Dörfli

Samstag, 13. Jan 2024
ab 09.30 Uhr: Verpflegung auf Wengernalp, entlang der Piste und im Ziel
12.30 Uhr: Lauberhorn-Abfahrt
ab 15.00 Uhr: Unterhaltung, Verpflegungsstände und Aussenbars im Weltcup-Dörfli Wengen
18.15 Uhr: Startnummerauslosung
19.00 Uhr: Siegerehrung Lauberhorn-Abfahrt
anschliessend: Skifest im Weltcup-Dörfli

Sonntag, 14. Jan 2024
10.15 Uhr: Lauberhorn-Slalom 1. Lauf
13.30 Uhr: Lauberhorn-Slalom 2. Lauf
anschliessend: Siegerehrung Slalom im Ziel

 

Programmänderungen vorbehalten!

Konsert med Benedicte Brænden i Winterthur

BÉNÉDICTE BRÆNDEN

2008 trat die norwegische Künstlerin am Blue Balls Festival auf, zog das Publikum in ihren Bann und begeisterte. Mit ihrer charakterstarken Stimme dringen ihre die tiefempfunden Songs eben so tief ein, lassen nachdenken und mitfühlen.
Ein Konzertabend mit Benedicte Brænden und ihrer Band wird ein Abend werden, an den man sich immer wieder gerne zurückerinnern wird.