KLUBBEN

Målsetting

Norgesklubben Sveits har som formål å vedlikeholde norske tradisjoner og å spre kunnskap om Norge i Sveits.

Vedtekter

Historie

Norgesklubben Zürich ble grunnlagt i 1986. I 2013 ble navnet endret til Norgesklubben Sveits for å inkludere hele Sveits og skape en større og sterkere plattform.

Styret

Norgesklubben Sveits drives i sin helhet av frivillig arbeid. Styret velges ved generalforsamlingen som finner sted i oktober/november hvert år.

Mer om styret

Medlemmer og Nettverk

Klubben har for tiden 450 medlemmer fra forskjellige nasjonaliteter og i alle aldre og yrker. I tillegg har vi en database med over 1000 e-postadresser til interesserte norgesvenner. Både nordmenn, svensker, dansker, finner, sveitsere og andre nasjonaliteter fra hele verden deltar på våre aktiviteter.

Mer om medlemskap

Våre partnere

Nyinnflyttede nordmenn

Den Norske Ambassade i Bern gir informasjon til nyinnflyttede nordmenn som har praktiske spørsmål om livet i Sveits. Norgesklubben Sveits hjelper gjerne også til, for eksempel, gjennom organisering av foredrag om aktuelle temaer som angår vår tilværelse her.
Mer om

Den Norske Ambassaden i Bern

Arrangementer

Gjennom et variert tilbud av arrangementer ønsker Norgesklubben Sveits å skape et innholdsrikt og engasjerende forum for nordmenn og norgesvenner i Sveits. Vi informerer også om eksterne arrangementer med norsk tilknytning som finner sted i Sveits, og vi støtter våre nordiske samarbeidspartnere med å informere om deres arrangementer. Gi oss gjerne beskjed hvis du vet om noe som skjer i ditt nærområde!

Mer om våre arrangement

Mer om externe arrangement