KLUBBEN

Medlemmer og Nettverk

Klubben har for tiden 450 medlemmer (forskjellige nasjonaliteter) i alle aldre og yrker og antallet øker. I tillegg har vi en database med over 1000 e-postadresser til interesserte venner. Både nordmenn, svensker, dansker, finner, og ikke minst sveitsere og andre nasjonaliteter fra hele verden deltar på våre aktiviteter.

Mer om medlemskap

Historie

Norgesklubben Zürich ble grunnlagt i 1986. I 2013 ble navnet endret til Norgesklubben Sveits for å inkludere hele Sveits og skape en større og sterkere plattform.

Målsetting

Norgesklubben Sveits har som formål å vedlikeholde norske tradisjoner og å spre kunnskap om Norge i Sveits.

Vedtekter

Styret

Styret i Norgesklubben Sveits velges ved generalforsamling som finner sted i november hvert år.

Mer om styret

Arrangementer

Klubben er en plattform som ønsker å gjøre Norge kjent via foredrag og arrangementer om norskrelaterte temaer. Vi ønsker å presentere norsk næringsliv, vitenskap, teknologi og kulturområder som kunst, musikk, litteratur og arkitektur. Sport og friluftsliv er også viktige områder. Temaene kan være dagsaktuelle eller kan hentes fra norsk historie og samfunnsutvikling. En felles ledetråd er at de formidler norsk tenkning, utvikling og/eller praksis på disse områdene og har en allmenngyldig og global side. Språket varierer avhengig av målgruppe, foredragsholder og hvor arrangementet finner sted. Et positivt samarbeid mellom klubben og dens medlemmer gir gjensidig nytte og glede. Alle inviteres til å komme med forslag til aktuelle foredragsholdere og/eller temaer. De siste årene har det vært en økning i antall foredrag med stor oppslutning, både i Zürich, Genève og i Bern. Vi informerer også om eksterne arrangementer med norsk tilknytning som finner sted i Sveits og vi støtter våre nordiske samarbeidspartnere med å informere om deres arrangementer. Gi oss gjerne beskjed hvis du vet om noe som skjer i ditt nærområde!

Norske tradisjoner og høytider

Vi feirer 17. mai og julebord både i Zurich og Genève/Lausanne. Når det gjelder 17. mai, så samarbeider vi med Sjømannskirken som holder til i Genève og har hele landet som virkefelt. De siste årene har klubben også med stor sukess organisert Skreiaften i Luzern.

Stammtisch/Table ronde

Per dato organiserer Norgesklubben Sveits sosiale treff i 4 byer: Luzern, Zürich, Lausanne og Genève. Treffene er uforbindtlige og ment til å gi nordmenn og norgesvenner en mulighet til å treffes i de byene der det bor endel nordmenn. Å hilse på en landsmann eller –kvinne eller flere, slå av en prat over et glass i hyggelige omgivelser i noen kveldstimer og utveksle meninger og erfaringer om hva som måtte passe, kan være en fin avkobling og en god opplevelse innimellom. Mer om Stammtisch/Table ronde.

Nyinnflyttede nordmenn

Den Norske Ambassade i Bern gir informasjon til nyinnflyttede nordmenn som har praktiske spørsmål om livet i Sveits. Norgesklubben Sveits hjelper gjerne også til, for eksempel, gjennom organisering av foredrag om aktuelle temaer om sveitsisk lovgivning som angår vår tilværelse her.