MEDLEMSKAP / MEMBERSHIP

BLI MEDLEM / BECOME MEMBER

Vennligst spesifiser ønsket medlemskap / Please specify type of membership*

Fornavn / First Name*

Etternavn / Surname*

Adresse / Address*

Postnummer/Poststed / Zip code/City*

Kanton / Canton*

E-post adresse / Email address*

Telefon / Phone number

Yrke / Profession

Fødselsår / Year of birth

Navn på familiemedlemmer og fødselsår / Names of family members and year of birth