7 raske med – Rolf Olsen

7 raske – En serie spørsmål til nordmenn- og kvinner som bor, er innom eller på gjennomfart i Sveits.

 

Hvem er Rolf Olsen?

Det er et spørsmål som jeg stadig undrer på selv og ikke har noe klart svar for. Håper at mine nærmeste sier jeg er søkende, glad og lojal. Mye av min energi går med til å være far til to fine barn, mann til en flott dame, Honorær Norsk Generalkonsul in Genève, rådgiver til mange fine mennesker og daglig leder av min egen virksomhet, Leidar, som har kontorer i Genève, London, Brussel, Dubai og Oslo.

I hvilken forbindelse er du i Sveits?

Et fantastisk Fortune 50 amerikansk dataselskap, Digital Equipment Corporation (DEC), hadde sitt Europeiske hovedkvarter i Genève. Da jeg var 29 år – i 1989 – ba de meg om å bli pressesjef for Europa basert i Genève, det skulle bare være for tre måneder, men ble begynnelsen på en lang og spennende internasjonal karriere. Takket være Digital kom jeg inn i veldig store oppgaver tidlig på i livet, og dette har vel til en viss grad kompensert for min beskjedne utdanning.

Kan du fortelle leserne våre om din jobb?

Som generalkonsul møter jeg mange barn og flotte foreldre som kommer til meg for å få pass. Jeg blir også involvert i forskjellige personlige skjebner hvor jeg prøver å hjelpe til etter mitt beste skjønn og i forhold til de regler som utenrikstjenesten setter for konsulær virksomhet. Som daglig leder for Leidar, er jeg alt fra IT sjef, kunderådgiver og sjef for en gjeng med rundt 50 høyt kvalifiserte konsulenter. Vi jobber mye med internasjonale bedrifter og organisasjoner hvor vi er rådgiver på strategi, budskap, identitet, krisehåndtering, omdømme og partner på leveranse av kommunikasjonskampanjer.

Hva provoserer deg?

Arroganse! Jeg elsker norske visdomsord og min favoritt er «hovmod står for fall».

Hva gjør du om ti år?

Da går jeg forhåpentligvis av med pensjon. Jeg fyller 60 nå i oktober, og jeg kan sitte som generalkonsul inntil jeg er 70. Jeg planlegger også å jobbe aktivt i Leidar i minst ett tiår til, men kanskje jeg lar noen andre ta over ledelsen etter hvert slik at jeg kan bruke enda mer tid å møte mennesker og bidra i positive endringsprosesser.

Hvis du kunne endret én ting her i verden – hva ville det vært og hvorfor?

Jeg tenker at COVID-19 har lært oss at det er mulig å endre på verden og den adferd vi har som mennesker. Så i stedet for å komme med en meningsløs politisk erklæring, ser jeg tilbake og tenker jeg at jeg skulle gjerne ha lært mer og gjort mer for å drive positiv endring. Piet Hein sa at «problemer som ved løsning vokser, er livets sanne paradokser». Slik er livet, jo mer tydelig problemene fremstår, jo mindre tid har vi til å ta tak i de. Erkjennelser ved reisens slutt er ganske ubetydelige, bortsett fra for litteraturen, det er hva vi gjør som teller.

Tre ord som beskriver Sveits, sett fra ditt ståsted?

Tillit, respekt og trygghet.

Tillitt er for meg den største verdien som jeg ser i det Sveitsiske samfunnet. Selvbetjening og selvbetaling for aviser og produkter er et uttrykk for dette. Jeg føler at myndighetene og naboene respekterer meg, derfor kutter jeg hekken når jeg skal og sorterer avfall med ærgjerrig presisjon hver eneste lørdag. Tryggheten har så mange positive utslag, den kommer først og fremst fra forutsigbarhet på mange områder – klima, støy, økonomi, privatliv, god mat og drikke. Vi er veldig privilegerte her, og selv om jeg savner Norge, priser jeg meg lykkelig hver dag over hellet som brakte meg hit.

Tusen takk til Rolf Olsen som tok seg tid til å besvare Norgesklubbens Sveits’ intervju i en ellers så travel hverdag.