Gro Harlem Brundtland på Sustainable Switzerland Forum

,

Gro Harlem Brundtland var en av de prominente foredragsholdere i forumet tirsdag 12. September og holdt innlegget: « Bewältigung der Nachaltigkeit in einer komplexen und polarisierten Welt» (Håndtering av bærekraft i en kompleks og polarisert verden). Vi fikk gleden av å oppleve en engasjert og inspirerende Gro Harlem Brundtland som i sitt innlegg gjennomgikk prosessene og de viktige skritt som har blitt tatt, helt fra 1970 tallet og frem til idag, på det internasjonale plan for å sette miljø og bærekraft på den internasjonale agendaen. Viktigheten av samtaler og forhandling, utveksling av informasjon, forskning og teknikk på et globalt plan – og kryss av politiske, kulturelle og sosialt systemiske forskjeller ble understreket. MEN – det nytter ikke lenger bare å snakke og analysere – vi må handle!


Fra venstre: praktikant Martine Høstland fra Norges Kongelig Ambassade , Beate Normann, Norgesklubben Sveits, Gro Harlem Brundtland og Norges Ambassadør til Sveits Kjersti Rødsmoen

 

Her er det av høyeste viktighet at politikk og næringsliv samarbeider, at vi jobber aktivt for rettferdig fordeling av ressurser og muligheter til utvikling og fremskritt. Brundtland siterte Indira Gandhi som allerede på 70 tallet uttalte: «Poor people pollute». For å klare de store utfordringene vi har i forhold til bruk av jordens ressurser og klimaendringer, må vi aksjonere og handle globalt! Det handler om vår eksistens og fremtid! Brundtland poengterte også kompleksiteten og farene ved informasjonsstrømmene vi konfronteres med i dag. Vi må ikke la oss lure eller blende av «fake news» og populistiske strømninger, men lytte til forskningsfakta. Gro Harlem Brundtland fasinerte, inspirerte og imponerte en fullsatt sal med sin kunnskap og store evne til å formidle sitt budskap: Lytt, lær og handle!

Tekst av Beate Normann