Lederbrev September 2018

Kjære medlemmer og venner av Norgesklubben Sveits

Vi har hatt en fantastisk sommer både i Sveits og i Norge, høstmåneden September er godt over halvveis og Norgesklubben Sveits` aktiviteter er i gang igjen.

Allerede har mange hatt et hyggelig treff og en flott kveld på våre Stammtisch/Table Ronde i Zürich, Lausanne, Genève og Luzern. Følg med på vår web side når neste er, det er en flott måte å treffe både gamle travere og nye ansikter som dropper inn!

I Zürich har vi i tillegg Nordix, et treff der alle de nordiske klubbene/handelskamrene er velkomne til å treffes over et glass i god atmosfære. Den 24. Oktober er neste NORDIX
Dessverre måtte vi avlyse foredraget om Acem Meditasjon, det ble for få som meldte seg på til at vi så oss i stand til å gjennomføre.

Vi har fått en ny ambassadør i Bern, Erik Førner, samt ambassaderåd, Ingrid Susanne Farner. Begge kom i løpet av sommeren og er i full innsats med resten av staben på ambassaden. Vi ønsker begge hjertelig velkommen og er meget glade for at det gode samarbeidet og utvekslingen med ambassaden fortsetter.

En stor glede for oss er at vi igjen kan invitere til årets generalforsamling i ambassadens residens i Bern, den 27.10.18 klokken 18.00. I de siste årene har vi avholdt klubbens årsforsamling i hjertet av Sveits, med omtrent like lang vei for alle våre medlemmer rundt i landet. I år vil du ha muligheten til å bli litt kjent med vår nye ambassadør som etter årsmøtet vil presentere seg for oss.

På general forsamlingen har du anledning til å gi din stemme, si din mening og være med på å forme klubben. Har du lyst til å medvirke i styrearbeidet, eller være med på å planlegge og gjennomføre arrangementer? – si i fra, du er hjertelig velkommen! Klubben lever av et styre og medlemmer som er engasjerte og gjerne gjør en innsats for klubblivet.

Har du noe du vil ta opp på årsmøtet, et punkt til sakslisten – si fra per e-mail, dette må foreligge styret innen 2 uker før møtet!

I november kan vi invitere til et meget interessant seminar i Generalkonsulatets lokaler hos Harald Maag i Zürich den 08.11.18 Vår Norun Laahne Thomassen fasiliterer en interaktiv økt om “Effective Conflict Management”.

Det blir jul igjen – det virker ennå så fjernt med over 25 grader og badetemperaturer, men jula kommer – det gjør den! I år, som i fjor feirer vi adventstiden med Julelunch for store og små på «Tilsamman» i Zürich den 09.12.18.

Det blir tradisjonelt julebord i Lausanne og klubben er representert på julemarkedet i Luzernog Genève . Følg med på vår klubbside www.norgesklubben.ch og få alle informasjoner om klubbens, og andre eventer med norsk innslag, med deg.

Så ønsker vi dere alle en fin høst og at vi sees på klubben arrangementer rundt i Sveits!

Hjertelig hilsen
Beate Normann