7 raske med – Grete Scotolati

7 raske – En serie spørsmål til nordmenn og -kvinner som bor eller er på gjennomfart i Sveits.

 

Hvem er Grete ? Grete er en morgenfugl med høyt aktivitets-nivå, glad i mennesker og naturen og interessert i det meste men spesielt i å reise, lese og gå i fjellet.

I hvilken forbindelse er du i Sveits ? Jeg etablerte meg tidlig i Sveits, kom for å lære fransk når jeg var 20 år og tok deretter utdannelse innen reiseliv, stifta familie etter noen år og har blitt værende her siden.

Kan du fortelle leserne våre om din jobb ? Jeg jobber som Office & Administration manager / Executive assistant på hovedkontoret til et amerikansk firma som utvikler og selger behandlingsmaskiner for kreft. Det er et veldig interessant og givende miljø, jeg lærer noe nytt hele tiden – selv etter snart 8 år.

Hva provoserer deg? All form for maktmisbruk !

Hva gjør du om ti år? Jeg håper å fremdeles være yrkes-aktiv, omgitt av familien og med mulighet til å fortsette og reise og utforske verden.

Hva opplever du som er den største forskjellen på Sveits og Norge? Måten folk omgåes pä synes jeg er ganske forskjellig, jeg opplever nordmenn som rausere på seg selv mens sveitsere er mer reserverte og avventene når bekjenskap stiftes. Vil også nevne den unike muligheten sveitsere har til å være med å ta viktige avgjørelser som angår oss alle ved regelmessige folkeavstemninger.

Hvis du kunne endret én ting her i verden – hva ville det vært og hvorfor? Jeg tror alle forandringer begynner med en selv, noen skritt man tar hver dag mot små eller store mål man setter seg. Men skulle jeg ha makt til å forandre verden ville jeg ha fjernet sult og hungersnød. Det å ha nok mat er en menneskerett som ikke er respektert, og ved riktig fordeling av ressurser er det nok føde i verden til at ingen lenger trenger å sulte.