Lederbrev fra Beate Normann – høsten 2020

,

Sommeren er over og høsten har gjort sitt inntog med fallende temperaturer og sin særpregede fargeprakt.

Det blir plutselig klart at vi går inn i den siste delen av året 2020 – det har gått både fort og svært langsomt dette klubbåret. Fort fordi vi faktisk er i oktober, den 10. av 12 måneder. Årsrapport skal skrives, regnskap for klubbåret avsluttes og et nytt klubbår startes. Langsomt fordi vi i 2020 har opplevd svært store inngrep i vår livsutfoldelse, sosiale omgang og hverdag.

Aktiviteter har måtte avlyses, reisen hjem til Norge ble kansellert, ferien måtte omdisponeres, ja, verden står på hodet! Hjemmekontor har blitt innrettet, med de utfordringer det bringer med seg med barn som ikke kan besøke skole eller barnehage, eller fordi det bringer oss i en ensomhet vi ikke har opplevd eller erfart før. Men – «Vi står han av» som vi sier nordpå, og det gjør vi jo!

Vi gleder oss til å sees på årets klubbreise, på en «Ut på tur», eller et «Stammtisch/Table Ronde».

Vi møtes i mindre kretser, men det viktigste er at vi sees og at vi kan være der for hverandre. Det opplever vi på våre turer og rundt et bord, på Facebook hvor mange får svar på spørsmål og tips og på nettsiden hvor vi ser hvor og hva som skjer.

Senhøsten er også tid for Norgesklubben Sveits sin generalforsamling. I år vil den bli avholdt digitalt over Zoom på grunn av Covid 19 og utfordringene i forbindelse med pandemien. Generalforsamlingen blir avholdt digitalt unntaksvis og kun på grunn av situasjonen rundt Covid 19.

Generalforsamlingens dato er satt til 19. november klokken 15.00.

Alle medlemmer vil, i begynnelsen av november, motta e-post med protokoll GF 2019, årsberetning, regnskap og budsjett samt sammensetning av NKS styret for 2020/2021 til godkjenning og stemmeavgivelse. Vi ber om denne godkjenningen og stemmeavgivelsen innen 15. november 2020. På Zoom-møtet den 19. november vil vi informere om resultatet og gi en oversikt over klubbens planlagte aktiviteter for 2021.

Vi håper mange vil delta på årets generalforsamling til tross for omstendighetene.

Vi ønsker dere alle en fin tid, håper vi sees og hold dere friske og sunne!!

Beate Normann

NORGESKLUBBEN SVEITS