Innlegg

 • Sted: Den Norske Ambassades residens, Bern
 • Tid: Lørdag 4. november 2017 kl. 17.00
 • 29 påmeldte, 29 oppmøtte
 • Møtet ble åpnet kl. 17:00 av leder Beate Normann. Tilstede var 27 stemmeberettigede klubbmedlemmer.

 

Punkt 1 Godkjenning av protokoll 2016

Protokollen fra forrige generalforsamling ble enstemmig godkjent.

Punkt 2 Stemmeteller

Ronny Ellefsen ble valgt som stemmeteller.

Punkt 3. Bekreftelse av at innkallingen ble sendt ut i god tid

Enstemmig bekreftet.

Punkt 4. Årsberetningen 2016/2017

Den ble presentert av Beate Normann og godkjent:

Arrangementer i løpet av året:

November

 • 05.11.16 Workshop og Generalforsamling i ambassadens residens i Bern
 • 18.11.16 Kjell Nyborg, bokpresentasjon på Lorange Institute of Business
 • 26.11.16 Julebord, Restaurant Grünwald Zürich
 • 26.11.16 Julebord i Lausanne organisert av Den norske Klubben der

Desember

 • 03.12.16 Stammtisch på “The Lion” Zürich
 • 24.12.16 Julehøytid i Martin Luther kirken i Zürich ledet av Eva Helene Ilardi

Januar 2017

 • 25.01.17 Stammtisch Luzern

Februar 2017

 • 02.02.17 Stammtisch Zürich
 • 02.02.17 Table Ronde på Café de la Presse i Genève
 • 22.02.17 Stammtisch Luzern

Mars 2017

 • 02.03.17 Sosialt treff med Nordics Club på Cafe de la Presse i Genève .
 • 11.03.17 NKS “Skreiaften” på Hotel Palace i Luzern
 • 26.03.17 «The FIFA World Cup Experience», Zürich med påfølgende treff på The Lion
 • hvor vi fulgte Norge I VM kvalifiseringskamp.
 • 28.03.17 Table Ronde på Ta Cave i Lausanne
 • 29.03.17 Stammtisch Luzern

April 2017

 • 06.04.17 Bokpresentasjon, Jacob Værness , «Risikosjef i Syria» Zürich på Svenske Kyrkans lokaler i Zurich

Mai 2017

 • 17.05.17 Picnic på Nordiska – HURRA FOR 17.MAI!! 2
 • 17.05.17 Festmiddag i Zimmerleuten, Zürich
 • 17.05.17 Festmiddag på Buffet de la Gare de Céligny, Romandie
 • 27.05.17 Besøk på den store Munch-utstillingen på Gianadda Fondation i Martigny, med Gabriela Blumer Kamp

Juni 2017

 • 08.06.17 Table ronde/Sosialt treff Cafe de la Presse i Genève
 • 08.06.17 Nordic chamber`s summer event «Nordic Drinks» i Zürich
 • 29.06.17 Stammtisch Luzern

Juli 2017

 • Sommerpause

August 2017

 • 30.08.17 Stammtisch Luzern

September 2017

 • 06.09.17 Table Ronde på Ta Cave i Lausanne
 • 07.09.17 Bokvernissage «Velkommen» av Therese Moser-Rønning, Luzern. Vår redaktør i Binders’n ga ut sin egen kokebok med norske retter.
 • 13.09.17 Stammtisch på Lion’s Bar i Zürich
 • 27.09.17 Stammtisch Luzern

Oktober 2017

 • 25.10.17 Stammtisch Luzern

November 2017

 • 04.11.17 Generalforsamling, Bern i ambassadens residens
 • 04.11.17 Foredrag av Rolf Olsen, CEO i Leidar i Nyon og norsk konsul i Romandie – om temaet Fake News

Utsikter klubbår 2017/2018

 • 26.11. Julelunch for familien på restaurant Tillsamman i Zurich
 • 02.12 Julebord i Lausanne, Prilly – arrangør Den norske klubben
 • 24.12 Juletilstelning i kirken i Zurich
 • Januar: Nordic Chamber Event, detaljer kommer
 • Februar: Skreiaften i Luzern – detaljer kommer
 • Mars: Klubbreise til Tessin/Ticino til Albergo Losone 24/25 mars
 • Mai: Vi feirer 17. mai!
 • Juni: Familiegolf hos Hans Henrik i Thalwil – detaljer kommer
 • Mars-juni: Events i Romandie – datoer og detaljer kommer
 • Stammtisch/Sosiale treff blir annonsert

Hjemmeside: www.norgesklubben.ch

Klubbens nye webside er godt etablert og har fått en ansiktsløftning. Newsletteret/nyhetsbrevet gir månedlig informasjon om aktiviteter til medlemmer, nettverk og samarbeidspartnere. Facebook og LinkedIn gir også oppdateringer om kulturelle hendelser og av andre saker av praktisk art. Face Book kontoen til klubben er åpen og får stadig nye medlemmer. Vårt mål er at disse melder seg inn i klubben og blir aktive medlemmer. Ronny Ellefsen, Norun L. Thomassen, Rigmor Blattner og Berith Anne Larsen vedlikeholder og oppdaterer informasjonen fortløpende.

Det månedlige Nyhetsbrevet er et stort og viktig bidrag for å dele informasjon med medlemmer og interessenter, her får du oversikt og oppdateringer på NKS aktiviteter, 3 foredrag, konserter og andre kulturelle arrangementer med norske innslag, samt aktivitetene til de andre nordiske klubbene på en oversiktlig og informativ måte. Nyhetsbrevet hjelper oss i tillegg til å koordinere arrangementer med andre klubber. Webansvarlig Ronny Ellefsen viste en grafisk oversikt over hvor mange som åpner et nyhetsbrev og hvor de holder til geografisk. Noen er hjemme og andre er på ferie rundt om i verden. Ca. 40% i gjennomsnitt av de 1040 emailadressene som mottar det, åpner det.

Stammtisch/After Work treff /Table Ronde i Luzern, Lausanne og Genève og Zürich er godt etablert. Her treffes vi til hyggelige samtaler og utveksling over et glass og enten vi er 4 eller 20 er det like trivelig.

Styremøter: Styret har hatt 5 møter: 5. november 2016, 11. mars, 25. august, 18. oktober og 4. november 2017.

Andre møter: Beate og Rigmor har deltatt på møter i Lausanne, Genève, Zurich, Bern og Luzern for å styrke klubbens aktiviteter i disse byene og det gode samarbeidet med konsulatene og ambassaden. Ronny og Norun har representert klubben på Nordic Drink eventet og ved innsettelsen av den nye finske ambassadøren i Sveits.

Binders’n: Både Juleutgaven og Vårutgaven av Binders`n var fyldige og hadde mye interessant og informativt stoff, både intervjuer, reportasjer, artikler og informasjoner. Den ligger lett tilgjengelig på nettsiden. Alle som har lyst å skrive om norskrelaterte temaer og hendelser er velkommen til å kontakte redaktør Therese Moser-Rønning. Ny utgave kommer i desember. Du kan også lese der om klubbens større arrangementer, du finner intervjuer av nordmenn bosatt i Sveits og du finner også matoppskrifter.

Trollklubben jobber fint, Elisa Eikevaag og Anna Nilssen arrangerer både utflukter og juleverksted for barna og deres familier.

Det har vært et år med mange aktiviteter og utfordringer for styret. Å organisere eventer har blitt håndtert av bare 4-5 personer, hvor leder og nestleder er sentrale. Terje Wølner Hansen og Ronny Ellefsen har også bidratt i høy grad og nykommerne Berith Anne Larsen og Norun L. Thomassen har også gjort en flott jobb for klubben. Det har også vært samarbeidseventer med etablerte samarbeidspartnere. I tillegg til Konsul Harald Maag ved Generalkonsulatet i Zurich, har Norge fått to nye konsuler, i Romandie , Rolf Olsen, Leidar Communications i Nyon, og Diego Glaus på Albergo Losone i Ticino som vi ser frem til å samarbeide med fremover.

Medlemmene utrykte at de var fornøyd med styret og med det arbeidet som var gjennomført både av dem og andre som har vært aktive initiativtakere.

Punkt 5. Regnskap 2016/2017

Kasserer Anine Odermatt-Arntzen presenterte regnskapet:

Klubben har nå 218 betalende medlemmer totalt og med familiene utgjør dette 440 personer. Vi fikk 31 nye medlemmer og 16 meldte seg ut. I tillegg har også klubben et nettverk på 700 personer (inklusive skandinaver og andre nasjonaliteter som er norgesvenner) som får tilsendt Newsletter og 4 informasjoner. Flere av disse melder seg inn som medlem etterhvert. I tillegg har vi 370 medlemmer på Facebook.

 • Kontanter / bank 25 652
 • Debitorer 2 015
 • Avsetninger 5 384
 • Egenkapital 22.283

Inntekter:

 • Medlemskontingent 16.115
 • Arrangementer 13 620
 • Andre inntekter 60
 • Totalt 29 795

Utgifter:

 • Arrangementer, inkl. GF 20.323
 • Andre utgifter
 • (Binders‘n, porto, leie
 • ministorage,
 • bank forsikring,
 • internett, div) 1.609
 • Totalt 21.932
 • Overskudd 7.863

 

6. Revisjonsberetning

Revisjonsberetningen ble lest opp. Revisor konstaterer i beretningen at regnskapet var ført i samsvar med gjeldende regler og at balansen og driftsregnskapet stemmer overens med bøkene. Revisor anbefalte forsamlingen å godkjenne regnskapet som klubbens regnskap for klubbåret 1. oktober 2016 – 30. september 2017. Regnskapet ble godkjent. Takk til revisor Trond Lomsdalen.

7. Decharge av styret

Styret ble gitt enstemmig decharge av forsamlingen ved akklamasjon.

8. Forslag til årsplan 2017/2018

Beate Normann gikk gjennom det planlagte programmet for 2017/2018: se ovenfor

9. Forslag til budsjett 2017/2018

 • Medlemskontingent 17000
 • Julearrangement 4000
 • 17 mai (Zurich/Genève) 10000
 • Fiskeaften 2000
 • Andre kulturarrangementer 1000
 • Sponsorer 2200
 • Renter 13
 • Totalt inntekter 36213 5
 • Julearrangement 5300
 • 17. mai Zürich/Genève 12500
 • Fiskeaften 3500
 • Andre kulturarrangementer 5500
 • Internett 2500
 • Reiseutgifter styret 1000
 • Andre utgifter 5200
 • Totale utgifter 35500
 • Overskudd 713

Generalforsamlingen godkjente budsjettet.

10. Valg

De aktuelle styremedlemmene ble gjenvalgt og fortsetter i 2017/2018:

 • Beate Normann Leder
 • Rigmor Blattner *Nestleder
 • Anine Odermatt-Arntzen Kasserer
 • Sigve Bu Styremedlem/teknisk ansvarlig
 • Ronny Ellefsen Webansvarlig

* Hun har varslet at dette blir hennes siste år i styret, men hun fortsetter som arrangementskoordinator

Klubben har fått fire nye styremedlemmer som ønskes velkommen:

 • Berith Anne Høyvaag Larsen, Sosiale medier og arrangementer
 • Norun Laahne Thomassen, Sponsorer og arrangementsansvarlig
 • Vegard Knutsen, Sponsorer og arrangementsansvarlig
 • Renée Otterbech, Styremedlem
 • Revisor: Trond Lomsdalen ble gjenvalgt som revisor.
 • Trollklubben: Elisa og Anna fortsetter det gode arbeidet.
 • Binders`n: Therese Moser-Rønning fortsetter som redaktør.

Vi ser frem til å arbeide med det utvidete styret og de andre medarbeiderne. Klubben har nå en solid stab.

11. Diverse

11.1 Sponsorer

Arbeidet med å skaffe faste sponsorer må intensifieres og vi har nå fått to styremedlemmer som skal dele dette arbeidet. Norun tar den tyske- og italienske delen og Vegard den franske. De følger opp de etablerte, og kontakter norske og norskrelaterte firmaer i Sveits med vårt tilbud. Vi har et potensiale for nye sponsorer på 6

nettsiden og i vårt månedlige Nyhetsbrev som går ut til vel 1040 adresser, kan brukes som reklameplass for dem som har et produkt å selge.

Vi etablerer også event-sponsorer til større arrangementer slik vi gjorde til de norske dagene i Genève. Disse kan presentere sine tilbud direkte under arrangementet, men også i all informasjon og trykksaker som distribueres. Og på nettsiden vår kan de presentere seg med sine tilbud, både varer og tjenester: F.eks. annonserte Hotel plan sin direktereise Zurich/Tromsø t/r under Travelhouse sommeren 2016 på nettsiden vår.

11.2. Medlemsklubb og plattform for kommunikasjon

Norgesklubben er en plattform der medlemmer kan stå for arrangementer og andre aktiviteter, men disse må først godkjennes av styret.

Totalt har klubben en adresseliste med medlemmer og nettverk på ca. 1040 emailadresser som alle får tilsendt Nyhetsbrev og invitasjoner samt at vår Facebook konto har 370 medlemmer. Mange blir kjent med det norske miljøet i Sveits via den, nyankomne kan få råd og stille relevante spørsmål. Man kan også annonsere norskrelaterte produkter etter avtale. Vi ønsker at flere av Facebook brukerne tegner medlemskap, da får de redusert inngangsbillett på festmiddager og foredrag.

Kl. 18.30 ble generalforsamlingen erklært avsluttet.

Deretter holdt konsul og CEO Rolf Olsen et dagsaktuelt foredrag om fenomenet «Fake news». Det engasjerte og mange stilte interessante spørsmål i etterkant.

Så ble det servert en meget velsmakende buffet med drikke tilberedt av residensens egen kokk. Og vi hadde et trivelig samvær og networking frem til kl. 20 – 20.30.

Vi takker ambassadør Thomas Hauff og personalet ved Den Norske Ambassaden for den store velvillighet som er utvist Norgesklubben Sveits ved at vi fikk avholde Generalforsamlingen 2017 i Residensen.

7. November 2017

Beate Normann (leder) Rigmor Blattner (nestleder og referent)