Etter 30 år i Skatteetaten etablerte Anita Pedersen i april 2018  firmaet Kilde Consult. Anita tilbyr blant annet bistand/skatterådgivning for deg som omfattes av norsk kildeskatt på pensjoner/uføreytelser og også for deg som har arbeidsopphold i Sveits og fortsatt er skattepliktig til Norge.

Skatteavtalen mellom Norge og Sveits gir deg som bosatt i Sveits krav på helt eller delvis fritak for norsk kildeskatt. For å få dette fritaket må du imidlertid levere skattemeldingen og fremme ditt krav, dette kan Anita hjelpe deg med.

Anita bistår også med råd i fht levering av skattemelding og unngåelse av dobbeltbeskatning for deg som har arbeidsopphold i Sveits og fortsatt er skattepliktig til Norge.

Trenger du hjelp med å levere skattemeldingen til Norge?

Har du andre skattemessige spørsmål?

Du er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende prat.

Når du tar kontakt, vil Anita gi deg en beregning om hvordan du økonomisk kommer ut av det før et oppdrag avtales. På den måten har du muligheten å vurdere kostnadene av tjenestene opp mot et skattemessig sluttresultat.

For kontaktinformasjon og mer om hva Anita kan bistå med se Kilde Consult’s hjemmeside  // Råd & Dâd – Kilde Consult

Med vennlig hilsen
Norgesklubben Sveits

 

Etter 30 år i Skatteetaten har Anita Pedersen etablert firmaet Kilde Consult. Anita tilbyr blant annet bistand/skatterådgivning for deg som omfattes av norsk kildeskatt på pensjoner/uføreytelser og også deg som har hatt arbeidsopphold i Sveits.

Skatteavtalen mellom Norge og Sveits gir deg som bosatt i Sveits krav på helt eller delvis fritak for norsk kildeskatt litt avhengig av hvilken type ytelse du mottar fra Norge. For å få dette fritaket må du imidlertid levere skattemeldingen og fremme ditt krav.

Anita kan også bistå med råd i forhold til levering av skattemelding og unngåelse av dobbeltbeskatning for deg som har arbeidet i Sveits og fortsatt er skattepliktig til Norge.

Trenger du hjelp med å levere skattemeldingen til Norge?
Har du andre skattemessige spørsmål?
Du er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende prat.

Når du tar kontakt, vil Anita gi deg en beregning om hvordan du økonomisk kommer ut av det før et oppdrag avtales. På den måten har du muligheten å vurdere kostnadene av tjenestene opp mot et skattemessig sluttresultat.

Kilde Consult

For mer informasjon om hva Anita kan bistå med, se Kilde Consult’s hjemmeside.